Vyhľadávanie

Kontakt

Grafické štúdio Imperia – Eduard Sorokovoy
SLOVAKIA
Popradská 11
821 06 Bratislava

lONDON
5 Beehive Lane, Ilford, Essex
IG1 3RG, UK - London

+421- 902 522 855 (Slovakia)
+44 7939571560 (Londýn)

grafika@studioimperia.com

CENNÍK

Výroba štočka (gumičky) pečiatky podľa veľkosti pre samonamočiace strojčeky COLOP, DESKMATE, TRODAT a drevene pečiatky.

  • Popis technických údajov na výrobu štandardnej textovej pečiatky: rámček 0,2 – 0,3b,  najtenšia linka (čitateľná pri odtlačku) 0,25b, názov 12b, text 8b.

    Vieme kvalitne spraviť text aj s oveľa menšou veľkosťou písma. Výhodou dodržania technických údajov štandardnej pečiatky, je garanciou jej dobrej čitateľnosti, kvality a životnosti.

    Poznámka k grafickej výrobe pečiatky: Prekresľovanie loga, časti loga - poplatok 6 € (pri návrhu, je osobitne posudzovaná zložitosť grafických prvkov). Do základnej ceny pečiatky je zahrnutá pracia na PC: písanie textu pečiatky, umiestnenie dodaného grafického objektu do pečiatky, prispôsobenie veľkosti odtlačku.  

kód tovaru veľkosť štočka

cena za kus

zľava od

4 kusov

 PRINTER RADA ŠTANDARD - COLOP
Printer 10 10 x 27 mm 5,10 € - 10%
Printer 20 14 x 38 mm 7,60 € - 10%
Printer 30 18 x 47 mm 8,90 € - 10%
Printer 40 23 x 59 mm 10,50 € - 10%
Printer 50 30 x 69 mm 11,70 € - 10%
Printer 60 37 x 76 mm 14,20€ - 10% 
       
 PRINTER OBDĹŽNIKOVÝ - COLOP
Printer 52 20 x 30 mm 8,50 € - 10%  
Printer 53 30 x 45 mm 10,00 € - 10%  
Printer 35 30 x 50 mm 10,50 € - 10%  
Printer 38 33 x 56 mm 11,50 € - 10%  
Printer 54 40 x 50 mm 11,50 € - 10%  
       
PRINTER OBDĹŽNIKOVÝ, TROJUHOLNÍKOVÝ - COLOP
Printer 55 40 x 60 mm 13,00 € - 10%  
Printer 15 10 x 69 mm 8,00 € - 10%  
Printer 25 15 x 75 mm 9,00 € - 10%  
Printer 45 25 x 85 mm 12,00 € - 10%  
Printer T45 trojuholníkový 45 x 45 x 45 mm 12,00 € - 10%  
       
 PRINTER ŠTVORCOVÝ - COLOP
Printer Q12 12 x 12 mm 5,10 € - 10%  
Printer Q 17 17 x 17 mm 7,00 € - 10%  
Printer Q 24 24 x 24 mm 8,00 € - 10%  
Printer Q30  30 x 30 mm 9,00 € - 10%  
Printer Q43 43 x 43 mm 12,20 € - 10%  
       
PRINTER OKRÚHLY, OVÁLNY - COLOP 
Printer R12 priem. 12 mm 5,10 €  - 10%  
Printer R17 priem. 17 mm 6,10 € - 10%  
Printer R24 priem. 24 mm 8,00 € - 10%  
Printer R30 priem. 30 mm 9,00 € - 10%  
Printer R40 priem. 40 mm 12,30 € - 10%  
Printer R45 priem. 45 mm 12,40 € - 10%  
Printer R50 priem. 50 mm 13,10 € - 10%  
Printer Oval 44 28 x 44 mm 11,50 € - 10%  
Printer Oval 55 35 x 55 mm 12,30 € - 10%  
       
PRINTER OBDĹŽNIKOVÝ S DÁTUMOM (DATER) - COLOP
Printer 52 - dater 20 x 30 mm 8,00 € - 10%  
Printer S260 - dater 24 x 45 mm 9,50 € - 10%  
Printer 53 - dater 30 x 45 mm 10,00 € - 10%  
Printer 35 - dater 30 x 50 mm 10,50 € - 10%  
Printer 38 - dater 33 x 56 mm 11,50€ - 10%  
       

PRINTER OBDĹŽNIKOVÝ S DÁTUMOM - ŠTANDARD S DÁTUMOM - COLOP

Printer 54 - dater 40 x 50 mm 11,50 € - 10%  
Printer 55 - dater 40 x 60 mm 13,00 € - 10%  
Printer 60 -dater M 37 x 76 mm 14,20 € - 10%  
       
PRINTER ŠTVORCOVÝ S DÁTUMOM - OVÁLNY S DÁTUMOM - COLOP
Printer Q24 - dater 24 x 24 mm 8,00 € - 10%
Printer Q30 - dater  31 x 31 mm 9,00 € - 10%
Printer Q43 - dater  43 x 43 mm 12,20 € - 10%
Printer T45 - dater  45 x 45 x 45 mm  12,41 € - 10%
Printer Pval 55 - dater 35 x 55 mm 12,30 € - 10%
       
 PRINTER OKRÚHLY S DÁTUMOM - COLOP
Printer R24 - dater priem. 24 mm 8,00 € - 10%
Printer R30 - dater priem. 30 mm 9,00 € - 10%
Printer R40 - dater priem. 40 mm 12,30 € - 10%
Printer R45 - dater priem. 45 mm 12,40 € - 10%
Printer R50 - dater priem. 50 mm 13,10 € - 10%
       
PRINTER S 200 - COLOP
Printer S 200 24 x 45 mm 9,50 € - 10%
Printer S 226/P-čisl. 24 x 45 mm 9,50 € - 10%
Printer S 260 datum 24 x 45 mm 9,50 € - 10%
       
CLASSIC RAD - KOVOVÉ STATÍVY - COLOP
2160 - dater 24 x 41 mm 9,50 € - 10%
2360 - dater 30 x 45 mm 10,00 € - 10%
2460 - dater 27 x 58 mm 11,50 € - 10%
2660 - dater 37 x 58 mm 14,00 € - 10%
2860 - dater 49 x 68 mm 14,40 € - 10%
       
2100 24 x 41 mm 9,50 € - 10%
2300 30 x 45 mm 10,00 € - 10%
2400 27 x 58 mm 11,50 € - 10%
2600 37 x 58 mm 14,00 € - 10%
2800 49 x 68 mm 14,40 € - 10%
       
R 2040 okrúhla priem. 40 mm 12,30 € - 10% 
R 2045 okrúhla priem. 45 mm 12,40 € - 10%
R 2045 dater okrúhly priem. 45 mm 12,40 € - 10%
R 2040 dater okrúhly priem. 40 mm 12,31 € - 10%
       
OFFICE RADA - PLASTOVÉ STATÍVY - COLOP
S 360 dater 30 x 45 mm 10,00 € - 10%
 S 660 dater 37 x 58 mm 14,00 € - 10%
S 300 30 x 45 mm 10,00 € - 10%
S 400 27 x 58 mm 11,50 € - 10%
S 600 37 x 58 mm 14,00 € - 10%
       
GREEN LINE PEČIATKY - COLOP
Printer 20 GL 14 x 38 mm 7,60 €  - 10%
Printer 30 GL  18 x 47 mm 8,90 €  - 10%
Printer 40 GL  23 x 59 mm 10,50 €  - 10%
       
2300 GL statív 30 x 45 mm 10,00 € - 10%
2340 GL statív     - 10%
2360 GL statív dater 30 x 45 mm 10,00 €  - 10%
2460 GL statív dater      
2600 GL statív 37 x 58 mm 14,00 € - 10%
2660 GL statív dater 37 x 58 mm 14,00 € - 10%
       
PEČIATKY STAMP MOUSE - COLOP
Stamp mouse 20 14 x 38 mm 7,60 € - 10%
Stamp mouse 30 18 x 47 mm 8,90 € - 10%
Stamp mouse R 30 priem. 30 mm 9,00 € - 10%
Stamp mouse R 40 priem. 40 mm 12,30 € - 10%
       
POCKET STAMP - COLOP
Mini pocket stamp 10 x 39 mm 6,00 € - 10%
Pocket stamp 20 14 x 38 mm 7,60 € - 10%
Pocket stamp 30 18 x 47 mm 8,90 € - 10%
Pocket stamp 30 oval 18 x 47 mm 8,90 € - 10%
Pocket stamp Q25 25 x 25 mm 8,50 € - 10%
Pocket stamp R25 priem. 25 mm 8,50 € - 10%
Pocket stamp R30 priem. 30 mm 9,00 € - 10%
Pocket stamp R40 priem. 40 mm 12,30 € - 10%
       
STAMP WRITER - COLOP
Stamp writer 8 x 33 mm 5,05 €  
       
       
 
DESKMATE
 
OBDĹŽNIKOVÉ - DESKMATE
RP - 1641 41 x 16 mm 8,60 € - 10%
RP - 1847 47 x 18 mm 8,90 € - 10%
RP - 2359 59 x 23 mm 10,50 € - 10%
RP - 0815 8 x 15 mm 5,05 € - 10%
RP - 2061 61 x 20 mm 11,50 € - 10 %
RP - 2565 65 x 25 mm 11,70 € - 10%
RP - 1070 70 x 10 mm 8,50 € - 10%
RP - 3977 77 x 39 mm 14,50 € - 10%
RP - 2020 štvorcový 20 x 20 mm 8,00 € - 10 %
       
OKRÚHLE - DESKMATE
RP - 0017 priem. 17 mm 6,10 € - 10%
RP - 0030 priem. 30 mm 9,00 € - 10%
RP - 0030 D dater priem. 30 mm 9,00 € - 10%
RP - 0045 priem. 45 mm 12,40 € - 10%
RP -  0045D dater priem. 45 mm 12,40 € - 10%
RP - 03555 oval 35 x 55 mm 12,41 € - 10%
RP - 003555D dater oval 35 x 55 mm 12,41 € - 10%
       
MINI DATER - DESKMATE
RP  - 5441D dater 24 x 41 mm 9,50 € - 10%
RP - 4060D dater 40 x 60 mm 13,00 €  - 10%
       
KOVOVÝ STATÍV - DATER - DESKMATE
HC 2859D dater 28 x 59 mm 11,50 € - 10%
HC 3145D dater 31 x 45 mm 10,00 € - 10%
HC 2642 26 x 42 mm 12,40 € - 10%
       
ČISLOCAČKA - DESKMATE
SD 2156 28 x 59 mm 11,50 € - 20%